S-i.MAS ir i.SAF

SIS sprendimas i.MAS

UAB “Sistemų integracijos sprendimų” (SIS) naudojamų sistemų sąveikumo (M2M) su i.MAS sprendimas- M2M (Machine 2 Machine) ar Sistema su Sistema vadinasi S-i.MAS

schemaIšmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

i.SAF

VMI patvirtino Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles ir i.SAF duomenų rinkmenos aprašymą. i.SAF duomenis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai privalo VMI teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

S-i.MAS verslo įmonėms leidžia suformuoti ir pasitikrinti ar tinkamai suformuojamos ataskaitos, prieš pateikiant į VMI i.MAS sistemą.

Norėdami pratestuoti i.SAF sistemą prašome jungtis čia: