i.VAZ sprendimai

S-i.MAS galimybės i.VAZ

UAB “Sistemų integracijos sprendimų” (SIS) naudojamų sistemų sąveikumo (M2M) su i.VAZ sprendimas- M2M (Machine 2 Machine) ar Sistema su Sistema vadinasi S-i.MAS

schema
S-i.MAS sprendimas leidžia surinkti, suformuoti reikiamu formatu ir išsiųsti informaciją I VMI i.MAS sistemą

3 VMI i.VAZ paleidimo žingsniai

  • Sužinok kas, kada ir ką siunčia
  • Surink reikiamus duomenis
  • Suformuok iVAZ failą
  • Pasitikrink, ar atitinka struktūrą
  • pateik į i.VAZ
  • Pakoreguok, jei kažkas keičiasi

3 SIS sprendimai VMI i.VAZ paleidimo žingsniams

  • S-iMAS selector/manager. Modulis, surenkantis reikiamus duomenis iš naudojamų sistemų ir, esant poreikiui, papildantis reikiamais
  • S-iMAS formatter. Modulis, suformatuojantis duomenis (iš XML, CSV, XLS, SQL, kt.) reikiamu iVAZ formatu
  • S-iMAS sender. Siunčia iVAZ duomenis į VMI. VMI atsakymus saugo faile ir esant klaidai siunčia e-laišką nurodytiems asmenims

S-i.MAS standartinis funkcionalumas

Funkcija
 • Duomenų surinkimas iš kitų sistemų
 • Duomenų papildymas (automobilis , išvykimo / atvykimo laikas ir kt.)
 • iVAZ formavimas pagal XSD
 • iVAZ tikrinimas pagal XSD
 • iVAZ duomenų siuntimas (sertifikatai)
 • Naujas važtaraštis
 • Važtaraščio pakeitimai
 • Važtaraščio atšaukimas

S-iMAS platformos architektūra

graphics

ERP – apskaitos tvarkymo sistema;
WMS – sandėlio ir/ar transporto valdymo arba atitinkanti partnerių sistema;
DB – S-iMAS duomenų bazė, kurioje saugojamos operacijos ir dokumentai;
ODBC – duomenų bazių valdymo PĮ, atsakinga už ryšius su kitomis sistemomis;
Management – valdymo lygis, pasiekiamas per interneto naršyklę, įgalinantis kurti ir valdyti maršrutus ir su jais susijusią informaciją.