Pagalba jums

Ediservice pagalba jums

Kas yra EDI?

EDI (Electronic Data Interchange – angl.) yra vadinamas duomenų apsikeitimas tarp elektroninių sistemų be žmogaus įsikišimo. Lietuvoje toks apsikeitimas dar kartais vadinamas EDM – elektroniniais duomenų mainais. Tokie mainai labiausiai paplitę tiekimo grandinės valdyme, tačiau gali būti pritaikyti visur, kur gali būti reikalingas žinios arba dokumentų perdavimas kitai organizacijai ar sistemai.

Kas yra EDIservice?

EDIservice – elektroninių duomenų mainų paslauga, kurią verslui suteikia SIS (UAB “Sistemų integracijos sprendimai”): nuo sprendimo iki įdiegimo. EDIservice yra harmonizuojama su įmonėje veikiančiomis verslo valdymo sistemomis. Sistema, be kitų sprendimų, įgalina įmones, teisiškai reglamentuotai, dirbti be popierinių dokumentų.

Kokias galimybes suteikia EDIservice?

1. Tikslumą – sumažins žmogaus įtaką dokumentų (užsakymų, ataskaitų, važtaraščių, sąskaitų ir pan.) formavimo ir apdorojimo procese.
2. Greitį – supaprastins dokumentų valdymą, sumažins dokumentų išrašymo ir administravimo kaštus.
3. Informatyvumą – leis stebėti procesą realiuoju laiku ir, esant poreikiams, nedelsiant priimti koreguojančius sprendimus – išvengsite klientų nepasitenkinimo ir sumažinsite klaidų nuostolius.
4. Kaštų mažinimą – sumažinsite žmogiškųjų išteklių, popieriaus, spausdinimo, archyvavimo ir kitas sąnaudas.

Kokie yra elektroninių duomenų mainų būdai?

Šiuo metu tiekimo grandinės valdyme yra paplitę du elektroninių duomenų mainų būdai:
– užsakymo-sąskaitos (2DOC) ir
– užsakymo-važtaraščio-neatitikimų palyginimo/patvirtinimo-sąskaitos (4DOC).

Kokia forma vyksta mainai?

Duomenų rinkiniai keliauja saugia .xml failo forma ir, pasiekę tikslą, būna atitinkamai apdorojami. Pateikiamus duomenų rinkinius programa-agentas pagal identifikacinius laukus automatiškai paskirsto duomenų gavėjams.

Kas yra 2DOC?

2DOC yra “Užsakymas-sąskaita”. Šią sistemą sudaro kliento prekių užsakymas tiekėjui (ORDER) ir tiekėjo sąskaita-faktūra (INVOICE). Klientas iš savo apskaitos sistemos arba specialios tiekėjo sistemos tiekėjui siunčia užsakymą, kuris tiekėjo apskaitos sistemoje tampa suformuotu užsakymu. Surinkus prekes, tiekėjas suformuoja sąskaitą-faktūrą ir išsiunčia ją klientui, kuri importuojama į kliento apskaitos sistemą. Tai – paprasčiausias dviejų sistemų bendravimo būdas ir gali būti atliktas nepilna integracija, kai duomenų failus importuojama ir eksportuojama rankiniu arba automatiniu būdu.

Kas yra 4DOC?

4DOC yra “Užsakymas-važtaraštis-patvirtinimas-sąskaita”. Tai gerokai patobulintas 2DOC variantas, leidžiantis patvirtinti arba koreguoti pristatytus prekių kiekius ir atskirti važtaraščius nuo sąskaitų-faktūrų. Tiekėjui surinkus ir pristačius prekes kartu su važtaraščiu (DESADV), klientas jas sutikrina ir po to patvirtina arba koreguoja važtaraštį, o EDI sistema persiunčia tiekėjui pristatymo patvirtinimą arba korekcijas (RECADV). Po to išrašoma sąskaita. Šis būdas yra taikomas didžiųjų prekybos tinklų, logistikos įmonių ir yra pilnai automatizuotas.

kaip veikia edi

Ediservice grafinis atvaizdavimas

Kokie EDIservice privalumai?

– Pilnai atitinka nuo 2016-10-01 įsigaliosiančias VMI i.VAZ taisykles;
– Visiems atvejams – vienas dokumentas. Sistemai reikia paduoti tik vieną informacijos rinkinį, o ji toliau paskirsto reikiamus rinkinius kitoms šalims;
– Minimizuotas klaidų skaičius;
– Padidėjęs informacijos apdorojimo greitis;
– Mažėja dokumento savikaina, nes nereikia spausdintinių dokumentų;
– Galimybė keistis duomenimis su didžiosiomis prekybos sistemomis;
– Sutvarkytas dokumentų archyvas.
.